ساختمان های مدولار ، خانه های مدولار ، ساختمان های پیش ساخته و یا خانه های پیش ساخته، شــامل بخـش های متعــددی به نـام ماژول می باشند. “مدولار” یک روش ساخت و ساز متفاوت از روش های دیگر است ( ساخت خارج از سایت ساخت و ساز ). ماژول ها در کارخانه سـاخته ، سپـس به محل مورد نظر فرسـتاده می شـود. در آنجا ماژول ها را بر روی پایه و اسـاس سـاختمان تنظیم و به هم متصـل می کنند .

ساختمان پیش ساخته (Modular) یکی از ایده های قرن هفدهم بود که به شکلی ابتدایی در قالب واگن های سیار در امریکا به وفورمورد استفاده قرار می گرفتند که نوعی درشکه ی توسعه یافته بودند که با اسب قابل حمل و جابه جایی بودند و می توانستند سال ها به عنوان یک خانه مورد استفاده قرار بگیرند. رفته رفته این واگن ها از ارابه ی حمل جدا شدند و به عنوان یک سوییت قابل جا به جایی شدند. اما این واگن ها مورد اقبال عموم نبودند و بیشتر دوره گردها، سیرک بازان، سربازان و کشاورزان و کارگران از آن ها استفاده می نمودند. کم کم مورد استفاده از این واگن ها به تورهای تفریحی و ورزشی نیز رسیده و از آن به بعد مورد اقبال قرار گرفتند. رواج ساخت این نوع خانه های پیش ساخته در اوایل دهه نخست قرن بیستم در ابتدا به صورت ساخت سوییت های کوچک چند نفره با مصالح فولادی سبک نظیر مقاطع قوطی و با الهام از آن واگن های مسافری مورد استفاده در امریکا از قرن هفدهم آغاز گردید که به صورت تریلرهای کوچک سبکی با اسب یا اتومبیل جا به جا می شدند. و به ویژه در امریکا از اقبال بسیار زیادی برخوردار شدند.

ضوابط طراحی ساختمان های مدولار (Modular) بر اساس ضوابط طراحی ساختمان های قاب سبک فولادی یا مقاطع نورد سرد بوده و شامل 3 بخش عمده می باشد.

1. قالب شکلی ساختمان

2. سازه و اتصالات

3. عایق کاری

ساختمان مدولار، ساختمان های پیش ساخته نیز نامیده می شود، که همچنین به دو روش متفاوت تولید می شوند، خانه های همراه و خانه های مدولار . نخست، خانه های همراه به این معنی هستند که آنها را معمولا به صورت آماده و ساخته شده به محل پروژه، و با استفاده از کامیون های تخت تخت ( کفی ) به محل منتقل می کنند ولی در نوع دوم، خانه های مدولار باید به صورت یونیت های ساخته شده به محل ارسال و در آنجا مونتاژ شوند .

دلایل مزایای خانه های پیش ساخته از خانه های معمولی  : سرعت ساخت و ساز / بازگشت سریعتر سرمایه گذاری / ساخت و ساز در محیط داخلی / امکان کنترل پروژه از راه دور / روند ساخت و ساز سازگار با محیط زیست / انعطاف پذیری.

ساختمان های مدولار ، خانه های سیار نیستند.

ساختمان های مدولار ممکن است برای طولانی مدت، امکانات موقت یا دائم، از جمله اردوگاه های ساخت و ساز، مدارس و کلاس های درس، سـاختمان های نظامی و غیر نظامی، و تاسیـسات صنعتـی اسـتفاده شوند. ساختمان های پیش ساخته در مناطق دور افتاده و روسـتایی که در آن سـاخت و سـاز معمولی منطقـی، نمی باشـد نیز اسـتفاده می شود. سـایر کاربردها شـامل مسـاجد، بیمارسـتان و درمانگاهـها، رســتوران ها ….

جهت دیدن تعدادی از نمونه کارها یه لینک زیر مراجعه بفرمایید.

http://www.modulargenius.com/